Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

Dane teleadresowe

Nazwa:Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie
NIP:5641484968
REGON:110200219
Województwo:lubelskie
Powiat:krasnostawski
Gmina:Krasnystaw
Miejscowość:Krasnystaw
Adres:ul. Poniatowskiego 10
Kod pocztowy:22-300
Kontakt:

825762555

825763454

825763095

825762555 w.127

825763565

Komendant Powiatowy:

Dariusz Pylak

Zastępca Komendanta Powiatowego:

Zbigniew Bojarczuk

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (oficer prasowy):

Adam Niemczyk

694419179

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

Kamil Bereza

Status:

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.:

Praca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie trwa od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, w poniedziałek, w godz. 14.30-15.30.
Korespondencja wpływająca rejestrowana jest w kancelarii ogólnej, a następnie po zadekretowaniu przez komendanta przekazywana do załatwienia według właściwości do określonej komórki organizacyjnej.
Pisma wychodzące są parafowane przez kierownika komórki organizacyjnej załatwiającej daną sprawę a następnie podpisywane przez komendanta.
Wysyłka korespondencji poza komendę następuje po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w księdze oraz stosownej adnotacji przez pracownika kancelarii ogólnej na kopii pisma.

Zakres działania i kompetencje.:

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie w szczególności należy:
• kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie
• organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
• organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
• dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu krasnostawskiego poprzez stanowisko kierowania,
• organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
• opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu krasnostawskiego,
• nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
• szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
• współdziałanie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krasnymstawie.
Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie swoje zdania wykonuje przy pomocy komendy powiatowej.

Data wytworzenia dokumentu: 21.01.2016
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wożakowski Dariusz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2016 07:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Wożakowski
Ilość wyświetleń: 6244
03 marca 2017 08:59 Dariusz Wożakowski - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Kamil Bereza.
14 czerwca 2016 12:02 Dariusz Wożakowski - Aktualizacja danych.
14 czerwca 2016 11:59 Dariusz Wożakowski - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom-web.pl